Mini banner
Zpět

Cuckoo Cuckoo fontány 4 ks

PantaPyrotechnik - cuckoo-cuckoo-1-2mix-fontany-1665491819-small.jpg
Cuckoo Cuckoo fontány 4 ks
Skladem
Dnes
Stará cena 239 Kč vč. DPH
Cena 229 Kč
Cena bez DPH 189,26 Kč bez DPH
- +
Kód:   FF-CC3-MIX

Popis produktu

 

Cuckoo Cuckoo fontány 4 ks

Prémiová fontána značky Fünke 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Musí být prodáváno, tak jak je zabaleno výrobcem. Položte jednotlivě na stabilní podložku a ujistěte se že v blízkosti nejsou žádné stromy či vysoké budovy. Identifikujte a zapalte konec iniciační zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 8m. Diváci musí být vzdálení alespoň 15m. Postupujte podle návodu na balení. Pokud výrobek selhal, počkejte 15 minut před další manipulací. Následně ponořte do nádoby s vodou a počkejte 24h, poté vraťte prodejci.

Minimální věková hranice je 18 let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.2 kg
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 5-7 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

Cuckoo Cuckoo fontány 4 ks
Sleva 4%
Novinka
Kód: FF-CC3-MIX
239 Kč
Cena s DPH:
229
- +