Mini banner
Zpět

PRÁSKAJÍCÍ KOMETY 20SH

PantaPyrotechnik - r7020k-1672323693-small.jpg
PRÁSKAJÍCÍ KOMETY 20SH
Skladem (8 Ks)
Dnes
Cena 320 Kč
Cena bez DPH 264,46 Kč bez DPH
- +
Kód:   R5420K

Popis produktu

 


PRÁSKAJÍCÍ KOMETY 20SH

Svíce má tvar podlouhlého tenkého válce o počtu 20 výstřelu. Po třech až šesti vteřinách po jejich zapálení začnou do výšky 10 až 15 metrů vystřelovat barevné světlice s explozí a barevné světlice s praskáním.

Efekt: Stříbrný roj

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Zapalte knot a římskou svíci namiřte do bezpečného mista do vzduchu.  Po zhruba pěti sekundách začnou létat barevné světlice.Nikdy nemiřte na žádné objekty, osoby nebo zvířata - hrozí popálení! Nedoporučujeme při odpalování držet v ruce. Nejlepší způsob je připevnit římskou svíci před zapálením k pevnému kovovému či dřevěnému kůlu, pevně zabitého v zemi.

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Kalibr (mm) 10mm
NEC (g) 192 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 20 - 25 sek.

Naposledy prohlížené

PRÁSKAJÍCÍ KOMETY 20SH
Novinka
Kód: R5420K
Cena s DPH:
320
- +