Mini banner
Zpět

ROMISH CANDLE MIX 1, 3ks (60/1)

ROMISH CANDLE MIX 1, 3ks
Skladem
Dnes
Cena 103 Kč
Cena bez DPH 85,12 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPC692099

Popis produktu

*

* Hodnoty odpovídají 1ks římské svíce. Balení obsahuje 3ks římských svící. 


ROMISH CANDLE MIX 1, 3ks

Svíce má tvar podlouhlého tenkého válce o počtu 20 výstřelu. Po třech až šesti vteřinách po jejich zapálení začnou do výšky 10 až 15 metrů vystřelovat barevné světlice s explozí a barevné světlice s praskáním.

Efekt: barevné světlice s explozí, barevné světlice s praskáním
(Stříbrný roj, Superstar, Barevná smršť)

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Zapalte knot a římskou svíci namiřte do bezpečného mista do vzduchu.  Po zhruba pěti sekundách začnou létat barevné světlice.Nikdy nemiřte na žádné objekty, osoby nebo zvířata - hrozí popálení! Nedoporučujeme při odpalování držet v ruce. Nejlepší způsob je připevnit římskou svíci před zapálením k pevnému kovovému či dřevěnému kůlu, pevně zabitého v zemi.

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.35 kg
Počet ran 20
Kalibr (mm) 10mm
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 20 - 25 sek.

Naposledy prohlížené

ROMISH CANDLE MIX 1, 3ks (60/1)
Kód: PPC692099
Cena s DPH:
103
- +