Mini banner
Zpět

SILVER CRACKLING PALM "FAN" 49H (2/1)

SILVER CRACKLING PALM "FAN" 49H
Skladem (53 Ks)
Zítra
Cena 2 390 Kč
Cena bez DPH 1 975,21 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB49750

Popis produktu


SILVER CRACKLING PALM "FAN" 49H

Jedná se o rovný, 49 raný kompakt.

SILVER CRACKLING PALM "FAN" 49H je úhlovaný ohňostroj o počtu 49 výmetníků. Ohňostroj je určen pro profesionály.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1.3 kg
Počet ran 49
Kalibr (mm) 30mm
NEC (g) 980 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 15 - 20 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

SILVER CRACKLING PALM "FAN" 49H (2/1)
Kód: PPB49750
Cena s DPH:
2 390
- +