Mini banner
Zpět

BEST PRICE - FROZEN 16 ran

BEST PRICE - FROZEN 16 ran  
Skladem
Zítra
Cena 170 Kč
Cena bez DPH 140,50 Kč bez DPH
- +
Kód:   C1620BPF

Popis produktu


BEST PRICE - FROZEN 16 ran

Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě

Parametry

Parametr Hodnota
Počet ran 16
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 128 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2

Videa

Naposledy prohlížené

BEST PRICE - FROZEN 16 ran
Kód: C1620BPF
Cena s DPH:
170
- +