Mini banner
Zpět

SNOWBORĎÁK 16SH (18/1)

SNOWBORĎÁK 16SH
Skladem (65 Ks)
Dnes
Cena 299 Kč
Cena bez DPH 247,11 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB16110

Popis produktu


Jedná se o rovný, 16ti raný kompakt. 

Představte si oslavu, která má všechno - dobré jídlo, skvělou společnost, nádhernou výzdobu. Ale přesto, i přes veškerou snahu, se zdá, že něco chybí. Atmosféra je jen tichý šum, místo aby vřela energií a radostí. Vzpomínky se mísí do jedné, nezřetelné mlhy, a speciální momenty se rozplývají mezi běžnými. Jak se blíží konec večera, cítíte, že tato oslava bude jednou z mnoha, zapomenuta hned, jak se skončí. Přestože jste vložili své srdce do plánování, něco zásadního chybělo, aby se tento okamžik vryl do paměti jako něco nezapomenutelného.

Teď si představte, že se stejný večer promění v něco magického. Když se setmí, nebe se rozsvítí barvami a světlem, zatímco vzduch se naplní vzrušením. Zvuky radosti a údivu prolínají večerním vzduchem, zatímco všichni s napětím očekávají další nádherný výbuch na obloze. Tento okamžik se stává středobodem večera, vytváří nezapomenutelnou kulisu pro vaše slavnostní chvíle. Zážitek zůstává s vámi a vašimi hosty, připomínkou nádherného večera, který překročil všechna očekávání a stal se opravdu speciálním.

Právě zde přichází na scénu Snowborďák od Panta pyrotechnik. S tímto zábavním pyrotechnickým produktem máte možnost přeměnit každou oslavu z běžného večera na nezapomenutelnou událost. Snowborďák 16SH, s jeho 16 výmetníky a 176g pyrosloží, vytváří ohromující vizuální show plnou broskvových a citronových pivoňek, které osvětlí nebe a zaplní srdce vašich hostů radostí a úžasem. Přechod od obyčejného večera k magickému zážitku je snadný s Snowborďákem. Nechte vaši oslavu zazářit a vytvořte vzpomínky, které budou vyprávěny znovu a znovu. Snowborďák je klíčem k transformaci vašeho večera z příjemného setkání na legendární událost, o které se bude mluvit ještě dlouho po skončení.

Efekt: Broskvová a citronová pivoňka

Zábavní pyrotechnika značky Panta pyrotechnik.

Snowborďák 16SH je rovný ohňostroj o  počtu 16-ti výmetníků. Obsahuje 176g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera například při oslavě narozenin, svateb či večírků.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1.3 kg
Počet ran 16
Kalibr (mm) 25mm
NEC (g) 176 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 20 - 25 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

SNOWBORĎÁK 16SH (18/1)
Kód: PPB16110
Cena s DPH:
299
- +