Mini banner
Zpět

CHINA SEA (18/1)

CHINA SEA 25SH
Skladem (37 Ks)
Dnes
Cena 289 Kč
Cena bez DPH 238,84 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB25800

Popis produktu


CHINA SEA 25SH

 

Představujeme vám CHINA SEA 25SH, klíč k transformaci vašeho večera z obyčejného na mimořádný. S tímto 25-ti raným kompaktem přinášíte do vaší oslavy nejen nádhernou show plnou červených, zelených a modrých pivoňek, fialových hvězd a zeleného třpytu, ale i moment překvapení a úžasu, který zanechá v srdcích vašich hostů nezapomenutelné vzpomínky. CHINA SEA 25SH je více než jen ohňostroj; je to záruka, že vaše večírek, oslava narozenin nebo svatba získá tu správnou jiskru, která rozsvítí nebe a oživí srdce všech přítomných. Nechte CHINA SEA 25SH přeměnit váš speciální večer na okouzlující představení, o kterém se bude mluvit ještě dlouhé roky.

Jedná se o rovný, 25-ti raný kompakt. 

CHINA SEA 25SH je rovný ohňostroj o  počtu 25 výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin. Obsahuje bez mála 200g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera například při oslavě narozenin, svateb či večírků.

Efekt: Červený chvost, červená, zelená a modrá pivoňka. Zelený chvost, fialová hvězda + zelený třpyt. Modrý chvost, modrý praskající kokos.

Pyrotechnika značky PANTA

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 1.2 kg
Počet ran 25
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 197 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 25 - 30 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

CHINA SEA (18/1)
Kód: PPB25800
Cena s DPH:
289
- +