Mini banner
Zpět

CHINA TOWN (24/1)

CHINA TOWN 16SH
Skladem
Zítra
Cena 219 Kč
Cena bez DPH 180,99 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB16800

Popis produktu


CHINA TOWN 16SH 

Jedná se o rovný, 16-ti raný kompakt. 

CHINA SEA 16SH je rovný ohňostroj o počtu 25 výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin. 

Efekt: Zelený chvost do zelené kokosové palmy s bílými třpytkami. Červený chvost do červené kokosové palmy s bílými třpytkami. Modrý chvost do modré kokosové palmy s praskáním.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Počet ran 16
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 132 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 20 - 25 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

CHINA TOWN (24/1)
Kód: PPB16800
Cena s DPH:
219
- +