Mini banner
Zpět

NEUTRON - multicaliber 20,25,30 (4/1)

PantaPyrotechnik - kompakt-neutron-1695115355-small.jpg
PantaPyrotechnik - 432645-f4966c57-shrink-1920-1920-1652702896-small.jpg
NEUTRON - multicaliber 20,25,30 mm
Skladem (1 Ks)
Dnes
Stará cena 1 960 Kč vč. DPH
Cena 1 860 Kč
Cena bez DPH 1 537,19 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB73100

Popis produktu


NEUTRON - multicaliber 20,25,30 mm

 

Neutron 73 SH je ohňostroj o  počtu 73 výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin a svateb. Obsahuje 828g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera.

Efekt: Fialový chvost do fialových hvězd se zeleným třpytem/fialové hvězdy se zlatým třpytem - střídavě. Fialový chvost do fialové pivoňky se stříbrným palmovým pestíkem/fialová pivoňka se zlatým vlnivým palmovým pestíkem - střídavě. Fialový chvost do fialové jiřiny.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 21let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 7 kg
Počet ran 73
Kalibr (mm) 20-30mm
NEC (g) 828 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3
Délka efektu 50 - 60 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

NEUTRON - multicaliber 20,25,30 (4/1)
Sleva 5%
Kód: PPB73100
1 960 Kč
Cena s DPH:
1 860
- +