Mini banner
Zpět

NIGHT WAY (6/1)

NIGHT WAY 49SH
Skladem (7 Ks)
Zítra
Cena 899 Kč
Cena bez DPH 742,98 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB49701

Popis produktu


NIGHT WAY 49SH

Jedná se o rovný, 49-ti raný kompakt. 

Efekt: Červený ocas do chryzantémy + červeno-modrá pivoňka, Zelený ocas do Chryzantémy + zeleno modrá pivoňka, Modrý ocas do brokádové korun + modrá pivoňka, Stříbrný oca do brokádové koruny + bílé záblesky. 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 2.8 kg
Počet ran 49
Kalibr (mm) 25mm
NEC (g) 480,2 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 50 - 60 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

NIGHT WAY (6/1)
Kód: PPB49701
Cena s DPH:
899
- +