Mini banner
Zpět

LIBRA (4/1)

LIBRA 72 SH  
Skladem (5 Ks)
Dnes
Cena 990 Kč
Cena bez DPH 818,18 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPB72100

Popis produktu

 


LIBRA 72 SH

Jedná se o rovný, 72 raný kompakt. 

Efekt: 1,4,7: Bílé třpytivé miny do stříbrného chvostu do čerfvené jiřiny s bílým třpytem. Řada 2,5,8: Bílé třpytivé miny do stříbrného chvostu do brokátové koruny s bílým třpytem. Řada 3,6,8: Bílé třpytivé miny do stříbrného chvostu do titanové salvy.

Libra 72 SH je rovný ohňostroj o  počtu 72 výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin a svateb. Obsahuje 497g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 3.5 kg
Počet ran 72
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 497 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 40 - 50 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

LIBRA (4/1)
Kód: PPB72100
Cena s DPH:
990
- +