Mini banner
Zpět

CALIFORNIA DREAMING, 100SH (40/1)

CALIFORNIA DREAMING, 100SH
Skladem
Dnes
Cena 119 Kč
Cena bez DPH 98,35 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPBC10021

Popis produktu


CALIFORNIA DREAMING, 100SH

Svíce má tvar podlouhlého válce na stojánku. Po strhnutí oranžové pásky a zapálení iniciační zápalnice můžete po 3-6 vteřinách očekávat postupné vystřelování barevných světlic v počtu 100 ran do výšky 10 až 15m. 
 

Bezpečnostní pokyny: Položte jednotlivě černým stojanem na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 8m.  Postupujte podle návodu na balení.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.2 kg
Počet ran 100
Kalibr (mm) 45mm
NEC (g) 25 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 30 - 40 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

CALIFORNIA DREAMING, 100SH (40/1)
Kód: PPBC10021
Cena s DPH:
119
- +