Mini banner
Zpět

MINI 1 (48/1)

MINI 1 16SH
Skladem
Zítra
Cena 119 Kč
Cena bez DPH 98,35 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPM16801

Popis produktu


MINI 1 16SH

Jedná se o rovný,16-ti raný kompakt. 

MINI 1 16SH je rovný ohňostroj o  počtu 16-ti výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin. Obsahuje bez mála 50g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera například při oslavě narozenin

Efekt: Červená zelená pivoňková mina do červeného světla. Červená zelená pivoňková mina do zeleného světla. Červená zelená pivoňková mina do bílého třpytu. Červená zelená pivoňková mina do praskání.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.4 kg
Počet ran 16
Kalibr (mm) 14mm
NEC (g) 46 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 15 - 20 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

MINI 1 (48/1)
Kód: PPM16801
Cena s DPH:
119
- +