Mini banner
Zpět

LA BOMBA 20ks (100/1)

PantaPyrotechnik - 248660-6177ec06-shrink-1920-1920-1652775603-small.jpg
LA BOMBA 20ks Záblesková petarda
Skladem
Dnes
Stará cena 79 Kč vč. DPH
Cena 69 Kč
Cena bez DPH 57,02 Kč bez DPH
- +
Kód:   BP0038P

Popis produktu


LA BOMBA 20ks Záblesková petarda

Záblesková petarda se zapaluje zapálením iniciační zápalnice. Po 4-10 vteřinách dojde k explozi. Obrázek je pouze ilustrační, iniciační zápalnice zábleskové petardy je ve skutečnosti kratší.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec iniciační zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 15m. Diváci musí být nejméně 25m. Postupujte podle návodu na balení. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.3 kg
NEC (g) 4 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F3

Videa

Naposledy prohlížené

LA BOMBA 20ks (100/1)
Sleva 12%
Kód: BP0038P
79 Kč
Cena s DPH:
69
- +