Mini banner
Zpět

DUM BUM 16 ran

PantaPyrotechnik - kompakt-dumbum-16-ran-20mm-1669298753-small.jpg
DUM BUM 16 ran
Na dotaz
Kód:   C1620DU
Produkt již není v prodeji ale nezoufejte, máte li o něj zájem, neváhejte nas kontaktovat na eshop@pantapyrotechnik.cz a najdeme pro vás vhodnou alternativu.

Popis produktu

 


DUM BUM 16 ran

Kompaktní ohňostroj DUMBUM ráže 20mm s 16 ranami, se řadí do 2. kategorie a je volně prodejný od 18 let. Patří mezi oblíbené produkty s dlouholetou tradicí. Kompaktní ohňostroj DUMBUM má efekt stříbrné miny s červenou stopou přecházející do titanové exploze. Detail efektu a barevnosti kompaktu DUMBUM, můžete shlédnout v záložce VIDEO. Jedná se o novinku roku 2018. Délka trvání efektu ohňostroje DUMBUM je 15 sekund.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Počet ran 16
Kalibr (mm) 20mm
NEC (g) 128 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 10 - 15 sek.

Videa