Mini banner
Zpět

Blau-Grünblinker 16 ran / 25 mm

PantaPyrotechnik - blau-grunblinker-16ran-25mm-ohnostroje-1665493734-small.jpg
Blau-Grünblinker 16 ran / 25 mm
Skladem
Zítra
Stará cena 619 Kč vč. DPH
Cena 599 Kč
Cena bez DPH 495,04 Kč bez DPH
- +
Kód:   FC25-16-1

Popis produktu


Blau-Grünblinker 16 ran / 25 mm

Jedná se o rovný, 16-ti raný kompakt.

Blau-Grünblinker 16 ran / 25 mm je rovný ohňostroj o počtu 16-ti výmetníků. Ohňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin. Obsahuje přes 260g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera například při oslavě narozenin.

Efekt: A.červený ocas k červeným perlám a chrysantémy; B.zelený ocas až zelené perly a chrysantémy; C.modrý ocas až modré perly a chrysantémy; D.purpurový ocas až fialové perly a chrysantémy; E.červený ocas k barvení perel a chrysantémy.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 2 kg
Počet ran 16
Kalibr (mm) 25mm
NEC (g) 172,5
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 15 - 20 sek.

Videa

Naposledy prohlížené

Blau-Grünblinker 16 ran / 25 mm
Sleva 3%
Novinka
Kód: FC25-16-1
619 Kč
Cena s DPH:
599
- +